Informace k zahájení tréninků na ledě

19.07.2017 | SK Prostějov 1913

Klub SK Prostějov 1913 přináší zásadní informace týkající se nadcházející sezony 2017/18.

„Zahájili jsme přípravu na vstup do nové sezóny, kterou bude SK PROSTĚJOV 1913 absolvovat s těmito kategoriemi:

  - přípravka + 1. třída (2011 a mladší)
   - 2. třída (2010)
    - 3. třída (2009)
     - 4. třída (2008)
      - mladší žáci (2007 a 2006)
       - starší žáci (2005 a 2004).

       Trénovat na ledě začneme první srpnový týden. V nejbližších dnech Vás budeme informovat o trenérském obsazení jednotlivých kategorií, výši členských příspěvků, termínech příměstských kempů v měsíci srpnu a turnajích, které nás budou čekat na přelomu srpna a září.

       STANOVISKO K SITUACI PO UZAVŘENÍ SMLOUVY O ODKUPU HRÁČŮ LHK

       Je nám velice líto, že v důsledku odmítavého přístupu „LHK Jestřábi Prostějov, spolek“ v tuto chvíli není možné realizovat přestupy hráčů na základě Smlouvy o převodu práv k hráčům a převodu soutěží uzavřené dne 15.6.2017, kterou považujeme za platnou a odstoupení od ní ze strany LHK za neúčinné. Naplnění této smlouvy by umožnilo úplně všem prostějovským dětem, resp. mládeži, pokračovat v trénincích a soutěžích pod hlavičkou SK PROSTĚJOV 1913, což vzhledem k situaci, ve které se nachází klub „LHK Jestřábi Prostějov, spolek“, považujeme za nejlepší řešení. Nicméně, žádosti o přestupy hráčů na základě této smlouvy podané prostřednictvím registračního systému jsou vedením LHK (panem Odstrčilem a panem Tomigou) zamítány.

       V uplynulých měsících a týdnech jsme věnovali téměř veškerý svůj čas hledání východiska ze situace, v níž se prostějovský mládežnický hokej nachází, a to jak počínaje první nabídkou na odkup hráčů LHK za částku 2,5 mil Kč učiněnou již téměř před rokem, dále pak za 3 mil. Kč nabízených v prosinci 2016 a 3,5 mil. Kč v lednu 2017, pokračuje dalšími několika nabídkami řešení včetně možnosti hostování všech hráčů LHK v nadcházející sezóně v našem klubu, a následně uzavřením již výše zmíněné Smlouvy ze dne 15.6.2017, od níž pak LHK „odstoupilo“. Žádná z našich nabídek nebyla vedením LHK akceptována a v současné době už de facto ani nevíme (a nejen my), s kým vlastně máme ve věci jednat. Naše kroky a navrhované možnosti řešení byly vždy veřejně prezentovány i představitelům Statutárního města Prostějov, kteří se společně s vedením SK snažili najít východisko umožňující všem prostějovským dětem hrát hokej. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat za vynaložené úsilí paní primátorce Aleně Raškové a všem prostějovským zastupitelům, zejména pak členům komise, která byla pro řešení otázky mládežnického hokeje ustanovena.

       Ještě v uplynulém týdnu jsme se snažili situaci řešit jednáním na půdě ČSLH a na prostějovské radnici. V úterý 11.7.2017 se v Praze v sídle ČSLH za účasti zástupců Statutárního města Prostějova, generálního sekretáře ČSLH pana Martina Urbana a zástupců SK hledala možná varianta řešení situace vzniklé odstoupením LHK od podepsané Smlouvy ze dne 15.6.2017, zároveň se jednalo i o tom, jak vůbec v této situaci postupovat, když LHK má dluhy vůči Olomouckému kraji, vůči Finančnímu úřadu (nová exekuce na nemalou částku), vůči Statutárnímu městu Prostějov a hlavně vůči subjektům v rámci ČSLH, neboť například existence dluhu LHK vůči subjektům ČSLH je překážkou v převodu soutěží.

       Ve čtvrtek 13.7.2017 se konala na půdě radnice několikátá poslední „schůzka naděje“, za účasti paní primátorky a její náměstkyně paní Hemerkové, za SK byli přítomni čtyři z pěti členů VV a za LHK se zúčastnil pouze nečlen spolku LHK pan Peštuka (nicméně všechny přítomné ujišťoval, že má zplnomocnění za LHK spolek mládež jednat). I přesto jsme všichni vedli konstruktivní jednání a shodli se na variantě, která by umožňovala všem dětem v LHK trénovat a hrát hokej. V pátek 14.7.2017 večer jsme dostali od vedení LHK (pan Tomiga a pan Odstrčil) odpověď, ve které byla úplně jiná, neakceptovatelná varianta. Takže ten v LHK, kdo takto rozhodl a úplně změnil naši čtvrteční dohodu, je nyní zcela zodpovědný za situaci, do které děti v LHK dostal.

       NABÍDKA PRO RODIČE HRÁČŮ LHK

       Za stávající situace tak všem hráčům LHK, ročníku 2004 a mladších, kteří budou mít zájem, nabízíme možnost se po celou sezónu účastnit všech tréninků SK jejich věkové kategorie. Tito hráči se pochopitelně pod hlavičkou SK nebudu moci účastnit mistrovských utkání, ale pouze tréninkových jednotek, a popřípadě přátelských utkání, které se budeme pro tyto účely snažit zajistit. Prosíme rodiče těchto hráčů, aby nám svůj zájem co nejdříve nahlásili na hokej@skprostejov1913.cz, abychom věděli pro jaký počet hráčů v jednotlivých kategoriích máme připravovat tréninkové jednotky."

       Výkonný výbor SK PROSTĚJOV 1913

       Milan Sedlo, Marek Černošek, Pavel Kumstát, Radek Mudrla, Martina Marková

 
Aktuální články
Klub zveřejnil informace týkající se letních příměstských kempů

Stejně jako loni pořádá SK Prostějov 1913 pro své hráče letní příměstské hokejové kempy. Postupně se uskuteční pro juniorku, dorost,...

 
Hokejové „eskáčko“ si znovu zahraje fotbal na Hořava Cupu

Podruhé se na Prostějovsku koná fotbalový Hořava Cup, podruhé je jedním z jeho hlavních organizátorů. Trenér SK Prostějov 1913 Lukáš...

 
Jak vypadá funkční trénink v kondiční přípravě mladších žáků

Jistě si řada z Vás pamatuje, jak jsme jako děti, museli doma pomáhat. Rýt zahradu, sekat trávu nebo lézt po stromě a trhat třešně. Ta...

 
Kdo přišel, nelitoval aneb Ples klubu v roce 2019
 
Nové zázemí pro mládež. Město zmodernizuje zimní stadion
 
Kumstát: Chceme jít cestou mladých trenérů, které si vychováme
 
Klub se chystá na novou sezonu, proběhly v něm změny
 
Dva venkovní turnaje: Žáci skončili druzí, čtvrťáci čtvrtí
 
Primát ze SIDA Cupu putuje do Běloruska, Prostějov opět šestý
 
Prostějovský zimák hostí 11. ročník SIDA Cupu
 
Zápasy
JUNIOŘI | Sobota 17.08.2019
Turnaj Šumperk - SK Prostějov 1913
 
JUNIOŘI | Středa 28.08.2019
SK Prostějov 1913 - HK MD Šumperk
 
 
SK Prostějov 1913 - kontakt: hokej@skprostejov1913.cz RSS